Фаховий коледж Львівського університету бізнесу та права

(надалі Коледж) – заклад фахової передвищої освіти.

Скорочена назва: Фаховий коледж ЛУБП.

Юридична адреса: Україна, Львівська область,

Самбірський район, м.Старий Самбір, вул.Шевченка,14.

 

 Місце знаходження та контакти:

Україна, Львівська область, Самбірський район,

м.Старий Самбір, вул.Л.Галицького,35.

Телефон: +38-098-4-120-820

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: http://www.klubp.com.ua

 

 

 

 

         

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної середньої освіти, а також за скороченим терміном навчання на основі інших раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів чи освітніх ступенів – кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра тощо.

          Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, які зараховані на навчання до вступу в дію Закону України «Про фахову передвищу освіту».

          Випускники Коледжу мають можливість продовжити навчання у Львівському університеті бізнесу та права (зараховуються на 3-й курс без вступних іспитів).

          Крім цього, Коледж співпрацює у рамках ступеневої підготовки фахівців також з Львівським університетом внутрішніх справ, НУ «Львівська політехніка», Львівським національним університетом ім.І.Франка, Університетом державної фіскальної служби України, Тернопільським національним технічним університетом ім.І.Пулюя.

          Фаховий коледж ЛУБП на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами із спеціальностей:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

081 Право

123 Комп’ютерна інженерія

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

Акредитація та ліцензія Міністерства освіти і науки України: https://mon.gov.ua/storage/app/media/05. 01. 2021/fahova 2021/57-fahova-21.pdf 

          Навчання у коледжі платне. Вартість 15-20 тис.грн/рік (оплату можна вносити за рік, семестр, квартал чи місяць). Оплату проводить фізична або юридична особа (замовник) на підставі укладеного договору.

          Випускники Фахового коледжу отримують диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка (та свідоцтво про повну середню освіту, для тих, хто вступав на базі 9 класів) та, за бажанням, зараховуються в Університет на 3-й курс без вступних іспитів.

           Наш Коледж це заклад освіти, в якому панує праця і творчість, змістовний відпочинок та дозвілля, атмосфера порозуміння, гармонія у співпраці викладачів та студентів.

          Аphoto 4дміністрація та викладацький колектив докладають максимум зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Постійно вдосконалюється методика викладання предметів, посилюється індивідуалізація, диференціація та впровадження інноваційних форм навчання.

         Сучасна матеріально-технічна база, її технічне обладнання, комп’ютерне та інформаційне забезпечення, електронна та навчально-методична    бібліотеки  дозволяють підготувати конкурентоспроможного на ринку праці молодого фахівця. Наукові конференції, круглі столи, практичні семінари, цікаві та змістовні навчальні заняття – запорука успішності та якості знань студентів.photo 5

          У програмі підготовки молодих фахівців у Коледжі провідне місце займає виховна та культурно-масова робота, що сприяє оволодінню основами національної й світової духовної культури.

          З метою формування вольових якостей, виховання в молодих фахівцях рішучості, мудрості та практичності у прийнятті адміністративних рішень в коледжі активно функціонує Студентське самоврядування, якому надаються права і повноваження у вирішенні завдань, пов'язаних з управлінням навчально-виховним процесом, науково-дослідницькою діяльністю, організацією змістовного дозвілля.

Коротка історія.

          Фаховий коледж Львівського університету бізнесу та права (далі Коледж) створено 30 квітня 2009 року наказом ректора № 22/1-ОД як Структурний підрозділ Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права» - Коледж Львівського університету бізнесу і права відповідно до Закону України від 17 січня 2002 року № 2984–ІІІ “Про вищу освіту” та Статуту Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права» (далі Університет).

          Відповідно до пунктів 6, 16 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту», пункту 1 частини першої статті 31 Закону України «Про фахову передвищу освіту» Структурний підрозділ Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права» - Коледж Львівського університету бізнесу і права перейменовано у Фаховий коледж Львівського університету бізнесу та права.

          Фаховий коледж Львівського університету бізнесу та права функціонує як структурний підрозділ закладу вищої освіти - Львівського університету бізнесу та права, без права юридичної особи, має свій баланс, фінансується за рахунок фізичних та юридичних осіб. Здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету та Положення. Коледж має власну печатку, штампи, разрахункові рахунки у банках.

          Коледж відповідає за дотримання нормативно-правових актів, що випливають із Законів України «Про фахову передвищу освіту», “Про вищу освіту”, виконання наказів, інших розпорядчих та інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та його підрозділів, Університету, а також за виконання договірних зобов’язань, у т.ч. міжнародних.

 

Ми використовуємо cookies, щоб забезпечити роботу авторизованих користувачів. Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання cookies та Політики конфіденційності. More details…