ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виробнича практика студентів є важливою складовою частиною навчального процесу. Виробничу практику проходять студенти четвертого  курсу коледжу(спеціальність «правознавство»). Тривалість практики становить два місяці. Місце та час практики визначається наказом директора. Основними обов’язками студентів під час проходження практики є виконання програми практики, всіх запланованих заходів і завдань, дотримання трудової дисципліни. Керівники практики від коледжу зобов’язані контролювати проходження практики, зорієнтувати студентів щодо необхідності набуття практичних навиків, закріплення теоретичних знань, одержаних під час навчання; зокрема, наголосити, які саме навики студенти повинні отримати при проходженні практики в загальному чи спеціалізованому (господарському, адміністративному) суді, в органах прокуратури, будучи закріпленими за прокурорами відділів та управлінь прокуратур обласного рівня чи за заступниками, помічниками прокурора чи слідчими низових прокуратур, а також в інших правоохоронних органах, органах юстиції, нотаріальних конторах, адвокатських об’єднаннях, підприємствах, установах, організаціях.

  1. Мета і завдання практики.

Метою практики є засвоєння і поглиблення теоретичних знань у сфері цивільного, господарського, кримінального, сімейного, трудового права, кримінального процесу, а також ознайомлення зі структурою і діяльністю судів та органів прокуратури, вивчення нормативного матеріалу, що регламентує цю діяльність, ознайомлення з документацією, яка ведеться в судах, органах прокуратури, правоохоронних органах, органах юстиції, нотаріальних конторах, адвокатських об’єднаннях, підприємствах, установах, організаціях. Завданням її є закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчання на юридичному факультеті, і набуття практичних навиків роботи зі спеціальності.

Для досягнення цієї мети студенти зобов’язані повторити, а в окремих випадках і вивчити нормативний матеріал, який регламентує організацію і діяльність місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції та органів прокуратури, правоохоронних органах, органів юстиції, нотаріальних контор, адвокатських об’єднань, підприємств, установ, організацій (відповідні закони, постанови Пленуму Верховного Суду України і пленумів вищих спеціалізованих судів, накази та вказівки Генерального прокурора України, інструкції з діловодства тощо), ознайомитися з діяльністю відповідних баз практики, в тому числі з процесуальними документами, які виносяться в ході судової, прокурорської та іншої діяльності, навчитися самостійно складати такі документи тощо.

  1. Організація проведення практики

Керівництво практикою забезпечують викладачі циклової комісії юридичних дисциплін. Вони організовують практику на базових місцях. На початку практики студентів інструктують з питань охорони праці, доводять до їх відома наказ керівника навчального закладу про проведення практики, розподіляють за базовими місцями її проходження. Окрім цього, студентів ознайомлюють з тривалістю робочого часу та необхідністю дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку на базових місцях проходження практики. Керівники практики від коледжу постійно контролюють проходження практики студентами на місцях, перебуваючи у відповідному регіоні протягом всього терміну практики. Порядок на базових місцях проходження практики визначається керівником практики за місцем її проходження. Як правило, це голови судів та керівники органів прокуратури, керівники інших органів влади та організацій, де студенти проходять практику. Захист практики відбувається перед спеціальною комісією, до складу якої входять керівники від коледжу і базових місць її проходження.

Ми використовуємо cookies, щоб забезпечити роботу авторизованих користувачів. Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання cookies та Політики конфіденційності. More details…